Bliv medlem

Ved indmeldelse af kampsportsklubber i Danmark, bliver man ofte også indmeldt i et forbund hvor man betaler licens til for at have mulighed for at træne. Et sådant licens skal gentegnes årligt.

Nyborg Taekwondo er en del af Dansk Taekwondo Forbund, som betyder at du er dækket af forbundets kollektive ulykkesforsikring (herunder tandskadeforsikring).

Medlemskab ved sådant et forbund betyder også at der er mulighed for at deltage i alle forbundets arrangementer (kurser, stævner, lejre m.v.).

Nyborg Taekwondo Logo og Klubmærke

Kom ned i klubben for at få en indmeldelsesblanket.

Ved indmelding betales der for:

 • Taekwondo-dragt (Dobok), inkl. klubmærke (310,- kr.)
 • Kontigent for resterende kontigentperiode (XXX,- kr.)
 • Kampsportslicens til Dansk Taekwondo Forbund (250,- kr.)

Da resterende kontingentperiode er varierende, er henvendelse i klubben nødvendig for at få den korrekte pris. 

Nyborg Taekwondo Logo og Klubmærke

KLUBBENS KONTONR.: 5393 0000301226

Kontingent betales 2 gange om året – 1. april & 1. oktober. 

Sammen med kontingent 1. oktober, opkræves der 250 kr. for næste års licens til Dansk Taekwondo Forbund. 

 • Medlemmer under 15 år: 400 kr.
 • Medlemmer over 15 år: 600 kr. 
 • Studerende med studiekort: 400 kr.

Når pengene overføres bedes dato,  for- og efternavn (på medlemmet) skrives på overførslen, så kassereren kan se, hvilke medlemmer indbetalingen gælder. 

Alle overførsler skal ske på kontonr.: 5393 0000301226

Passivt medlemskab

Passivt medlemskab gælder for personer med begrænsede træningsmuligheder (færre antal træninger end én gang om måneden.).

Der betales fuld licens én gang om året + 250 kr. i kontingent om året. 

KLUBBENS KONTONR.: 5393 0000301226

Kom ned i klubben for at få en indmeldesblanket.

Ved indmelding betales der for:

 • Dobok (taekwondo dragt) inkl. Klubmærke (310,-kr)
 • Kontingent for resterende kontingentperiode (xxx,-kr)
 • Kampsports-licens til DtaF (200,-kr)

Da resterende kontingentperiode er varierende, er henvendelse i klubben nødvendig, for at få den korrekte pris.

Kontigent:

KLUBBENS KONTONR.: 5393 0000301226

Kontingent betales 2 gange om året – 1. April og 1. Oktober

Sammen med kontingent 1. Oktober opkræves der 200,-kr for næste års licens til Dansk Taekwondo Forbund.

 • Medlemmer til og med 14 år:                    400,- kr
 • Medlemmer på 15 år og derover:               600,- kr
 • Studerende med studiekort:                      400,- kr

Når I overfører pengene bedes I skrive fornavn og efternavn (på medlemmet), så kassereren kan se, hvilket medlem indbetalingen gælder.

Beløbet/beløbene bedes indsat på konto nr.: 5393 0000301226

Husk datoen – det sparer vores kasserer for en masse dum besvær…

Passive medlemmer:

Folk med begrænset træningsmulighed (træning én gang om måneden eller sjældnere).

Der betales fuld licens én gang om året + 150,- kr. i kontingent hver ½ år..

Med venlig hilsen

Nyborg Taekwondo klub