Bestyrelse

Formand: Jesper Nielsen

Kasserer: Gert Jørgensen

Bestyrelses medlem: Uri Schlesinger

Bestyrelses medlem: Johnny Lyngdal