Etiske normer og Værdier

Da vi mødes i vores fritid med fælles interesse, har vi også et fælles ansvar for, at vi har det godt sammen. Når vi hver i sær bidrager konstruktivt og positivt i klubbens aktiviteter, har vi også forstærket mulighed for at få gode oplevelser sammen.

For at vi trives godt sammen, er der nogle etiske normer og værdier, som fortsat gerne skal overholdes. Intet af dette er nyt, men måske er det rart at få det opfrisket.

 

Som medlemmer

 • Bidrager vi aktivt for at skabe en god stemning i klubben
 • Er vi loyale overfor klubben, både indad- og udadtil
 • Viser vi respekt og åbenhed og ærlighed overfor træner og autoriteter
 • Kommer vi gerne med kritik, men konstruktivt og til de rigtige og respektive personer
 • Behandler vi andre, som vi gerne selv vil behandles
 • Deltager vi aktivt i at holde orden og i evt. oprydning efter træning
 • Møder vi til tiden
 • Bidrager vi selv aktivt for at lære taekwondo og har selv med- ansvar for egen udvikling og præstation
 • Respekterer vi hinandens forskelligheder
 • Har vi alle sammen et medansvar for at regulere vores egen kraft under træning, da taekwondo er en sport med fysisk kontakt.
 • Må vi gerne ”prale” med vores kunnen i do-jang, blot det gavner og motiverer vores med-kammerater

 

Lidt ekstra for børn og unge

 • Vi møder til tiden, og gerne i god tid
 • Kommer vi for sent til træning, henvender vi os først til træner, og løber ikke bare på plads i rækken
 • Ved evt. toiletbesøg eller andet, henvender vi os til pågældende træner. Vi forlader ikke bare do-jang
 • Vi kommenterer ikke andres udførsel af teknikker på en negativ måde, da vi ikke er i stand til at vurdere det. Men komplimenter til vores kammerater er velkomne.
 • Vi taler pænt til hinanden – allerede i omklædningsrummet
 • Under træning, kommer vi ikke med negative kommentarer som fx ”Åhh neej, igeen?, hvorfor det?, o.a.” Vi gør vores bedste til at blive bedre, til alt vedr. taekwondo – heriblandt styrketræning, smidighedsøvelser og konditionstræning
 • Vi bruger ikke vores bælte som legetøj, bider ikke i det, slår ikke med det o.lign.
 • Vi kender forskel mellem leg og alvor. Vi kan godt lide at lege, men vi er også glade for at træne seriøst – og vil det
 • Vi træner taekwondo, fordi vi selv har lyst til det og kan lide det

 

Om instruktør og hjælpeinstruktør

Som en del af Taekwondo strukturen producerer klubberne sine egne instruktører, hvilket også gælder for Nyborg Taekwondo klub.

Det er den ansvarlige instruktør, der har ansvaret for, at instruktørerne i klubben får den rigtige vejledning, instrukser og evt. relevante kurser, som gør instruktørerne i stand til at undervise og formidle taekwondo. Der ikke nogen mennesker, der er født instruktører, og succes afhænger bl.a. af opbakning og positive holdning fra os alle sammen.

Når der trænes børn og unge, er man i besiddelse af en vis magtposition i forhold til medlemmerne. Denne position bør og skal bruges på en positiv måde, således, at medlemmerne medinddrages i forhold til omgangstone, værdier og respekt, som nævnt før. For at de enkelte instruktører for børn og unge kan beskytte sig selv mod unødvendige anklager og mistanker, og for at forældre kan føle sig trygge ved at sende deres børn til træning, er der nogle enkle etiske normer og værdier, som instruktørerne altid skal tilstræbe at overholde.

 

Som instruktør og hjælpeinstruktør

 • Som instruktør medvirker vi selv positivt til en god stemning i klubben
 • Vi taler pænt til medlemmer
 • Vi nedgør ikke medlemmer – hverken verbalt eller fysisk
 • Vi retter fejl ved teknikker på en konstruktiv og positiv måde
 • Vi tager gerne i mod konstruktiv kritik
 • Vi skal få medlemmerne til at forstå, at fejl ikke er negativt, men en vigtig del af læringsprocessen
 • Vi skal være opmærksomme på medlemmers forskellige fysiske begrænsninger
 • Vi skal respektere og acceptere de enkelte medlemmers grænser for kropskontakt
 • Fysisk kontakt i forbindelse med taekwondo træning er uundgåeligt. Da det ikke er muligt at undervise taekwondo ved fjernundervisning, fx ved DVD eller email, vil der altid være en form for fysisk kontakt mellem instruktørerne og medlemmerne. Denne kontakt skal foregå på en naturlig måde, som udelukkende er relevant for træningen
 • Derudover følger vi selvfølgelig de almene etiske værdier og normer som andre medlemmer

 

Nyborg Taekwondo klub har i mange år haft en tradition for dialog og åbenhed, som gerne skal fortsætte.

Ris og ros, konstruktiv kritik og en god idé modtages gerne og er velkommen.

 

 • Alt vedr. kontingent, priser, arrangementer osv. kan rettes til kassereren og til de andre bestyrelses medlemmer.
 • Alt vedr. træning, instruktører, gradueringer osv. skal udelukkende rettes til instruktør ansvarlig

 

Ved at følge disse normer og værdier kan vi alle sammen, uanset om vi er medlem eller forældre til medlem, bidrage til, at Nyborg Taekwondo klub bliver ved med at være en attraktiv og hyggelig klub at tilhøre.

God træningslyst og husk DO i taekwondo.