Medlemskab

Kom ned i klubben for at få en indmeldesblanket.

Ved indmelding betales der for:

  • Dobok (taekwondo dragt) inkl. Klubmærke (310,-kr)
  • Kontingent for resterende kontingentperiode (xxx,-kr)
  • Kampsports-licens til DtaF (200,-kr)

Da resterende kontingentperiode er varierende, er henvendelse i klubben nødvendig, for at få den korrekte pris.

 

Kontigent:

KLUBBENS KONTONR.: 5393 0000301226

Kontingent betales 2 gange om året – 1. April og 1. Oktober

Sammen med kontingent 1. Oktober opkræves der 200,-kr for næste års licens til Dansk Taekwondo Forbund.

  • Medlemmer til og med 14 år:                    400,- kr
  • Medlemmer på 15 år og derover:               600,- kr
  • Studerende med studiekort:                      400,- kr

Når I overfører pengene bedes I skrive fornavn og efternavn (på medlemmet), så kassereren kan se, hvilket medlem indbetalingen gælder.

Beløbet/beløbene bedes indsat på konto nr.: 5393 0000301226

Husk datoen – det sparer vores kasserer for en masse dum besvær…

 

Passive medlemmer:

Folk med begrænset træningsmulighed (træning én gang om måneden eller sjældnere).

Der betales fuld licens én gang om året + 150,- kr. i kontingent hver ½ år..

Med venlig hilsen

Nyborg Taekwondo klub