Indmeldelse i Nyborg Taekwondo klub

Kom ned i klubben for at få en indmeldesblanket og og få den korrekte indmeldingspris i forhold til kontingentperioden.

Ved indmelding betales der for:

  • Dobok (taekwondo dragt) inkl. Klubmærke (310,-kr)
  • Kontingent for resterende kontingentperiode (xxx,-kr)
  • Kampsports-licens til DtaF (200,-kr)

Da resterende kontingentperiode er varierende, er henvendelse i klubben nødvendig, for at få den korrekte pris.

Med venlig hilsen

Nyborg Taekwondo klub