Bælter

Om bælter

At få det sorte bælte kræver flere års træning.

I Taekwondo skal du først igennem 10 bælteprøver, før du kan gå op til din første sortbælteprøve.
Man skelner mellem kup-grader og dan-grader.
Kup-graderne er elev/amatør graderne. Der er i alt 10 kup grader, som starter bagfra med 10. kup til og med 1. kup.
Dan-graderne kaldes også af nogle for ekspert-graderne. De er alle sorte, og af dem er der også 10. Disse starter med 1. dan og jo højere gradueret man er, stiger man i dan-graderne.
10. dan er således den højst opnåelige grad man kan få, og der er kun ganske få i hele verden, der har 10. dan. Vores første og tidligere koreanske landstræner har i sommeren 2004 opnået 9. dan.
Hvis man opnår sort bælte inden man er fyldt 15 år, anvendes et særligt bælte og graden kaldes Poom (f.eks. 2 Poom).
Kravene til de enkelte bælteprøver er fastsat af Dansk Taekwondo Forbund i samarbejde med World Taekwondo Federation i Korea.

 

Om graduering

Graduering er en prøve, hvor man skal vise, om man er dygtig nok til at få det næste bælte.
Der skal gå mindst 3 måneder mellem hver graduering, og det er et krav, at man har lært sit nye pensum, samt at man er indstillet af sin træner. Det også kræves at deltage i flere fælles arrangementer.

Træneren indstiller kun eleven, hvis han eller hun mener, at eleven er dygtig nok til at kunne bestå.