Graduering

Der er graduering efter behov i Nyborg Tkd klub

Men for at du kan få lov til at graduere, er der nogle få regler du skal følge:

Du skal indstilles af trænerstaben
Graduering forudsætter, at man følger træningen regelmæssigt, og det vil sige:
at der skal gå mindst 3 måneder mellem hver graduering
at du skal være til træning OG træne mindst 22 træninger mellem hver graduering
at du skal deltage i fællestræninger uden for klubben (dvs. i andre klubber)
at du skal deltage i mindst èn lejr inden Dan-graduering
at du skal kunne dit pensum, både praktisk og teoretisk