Bestyrelse

Chosen Nyborg Taekwondo klub er en forening, efter dansk tradition og lovgivning, og som følge deraf vælges der en ansvarlig bestyrelse på foreningens ordinære generalforsamling i februar måned. Foreningens vedtægter ligger tilgængelig her på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode – formand og kasserer ikke er på valg samme år. Derudover sidder der 3 menige medlemmer, hvoraf de 2 er på valg samme år som kassereren og 1 er på valg samme år som formanden.

Formand
Jesper Nielsen

Kasserer
Gert Jørgensen
kasgert@live.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Uri Schlesinger
Casper Thommasen
Lars Kristensen

Suppleanter
Mischelle Andersen
Trine Banzon

Bilagskontrollør
Anders Banzon